[Tài khoản giá rẻ] Tài khoản Coursera Plus – Truy cập khoá học không giới hạn

900.000

Quyền truy cập không giới hạn vào hơn 7.000 khóa học đẳng cấp thế giới, các dự án thực hành và các chương trình chứng chỉ được ngành công nhận với một mức giá đăng ký trọn gói, duy nhất

[Tài khoản giá rẻ] Tài khoản Coursera Plus – Truy cập khoá học không giới hạn

900.000

Danh mục: Từ khóa: , ,